Yin Yang Sky

Sun is Yang, Cloud is Yin, since cloud can block the sunshine. When heavy cloud covers 50 percentage of sky, then sunshine and cloud make a flat Yin Yang.